Cięcie profili zamkniętych
Profil typu RP

Cięcie profili zamkniętych

Dla rur profilowych sprzedawanych ze składów handlowych możliwe jest zaoferowanie długości ścisłych o:
  • standardowych tolerancjach +/- 3 mm
  • tolerancjach zawężonych (po uzgodnieniu)
cięcie - pod kątem prostym
  - pod kątem. możliwe są następujące formy cięcia dla dwuteowników stalowych i ceowników: A-P (tolerancje wg uzgodnień):
     Podstawą zamówienia jest podanie kątów (α,β), mierzonych od prostopadłości.